CHỨNG CHỈ ISO TIẾNG VIỆT

chungchi1

( Kết quả thử nghiệm ống uPVC D160 Class4 PM10 )

chungchi2

( Kết quả thử nghiệm ống PPR  )

chungchi3