Ống Nhựa PVC

Phụ kiện PVC

ỐNG NHỰA ASA/PVC , ỐNG NHỰA ASA/PPR

Ống nhựa PVC Cút nối góc 90° Việt Pháp

ỐNG NHỰA ASA/PVC , ỐNG NHỰA ASA/PPR

Ống nhựa PVC Chếch nối góc 45° Việt Pháp

ỐNG NHỰA ASA/PVC , ỐNG NHỰA ASA/PPR

Ống nhựa PVC Tê ba chạc 90° Việt Pháp

ỐNG NHỰA ASA/PVC , ỐNG NHỰA ASA/PPR

Ống nhựa PVC Y ba chạc 45° Việt Pháp

con-thu-dau-noi-can-bang-viet-phap-1-1024x912

Ống nhựa PVC Côn thu đầu nối cân bằng Việt Pháp

ỐNG NHỰA ASA/PVC , ỐNG NHỰA ASA/PPR

Ống nhựa PVC Tê thu (ba chạc 90° cân bằng) Việt Pháp

ỐNG NHỰA ASA/PVC , ỐNG NHỰA ASA/PPR

Ống nhựa PVC Măng sông đầu nối thẳng Việt Pháp

ỐNG NHỰA ASA/PVC , ỐNG NHỰA ASA/PPR

Ống nhựa PVC Bạc chuyển bậc Việt Pháp

ỐNG NHỰA ASA/PVC , ỐNG NHỰA ASA/PPR

Ống nhựa PVC Van cầu Việt Pháp

Ảnh minh họa