Máng luồn dây điện chống cháy Việt Pháp

Máng luồn dây điện chống cháy Việt Pháp được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 4422:1990 (TCVN 6151:1996), có chất lượng cao, được sử dụng rộng rãi nhất trong các công trình xây dựng hiện nay
Mã SP Diễn giải Rộng

r (mm)

Cao

c (mm)

Độ dầy e (mm) Chiều dài

 L (m)

Đơn giá

(Chưa VAT)

EH15/10 Máng luồn dây điện chống cháy Việt Pháp có nắp 15 x 10 (mm) 14.5+0.6 9.5+0.6 0.9+0.2 3 5.082
EH18/10 Máng luồn dây điện chống cháy Việt Pháp có nắp 18 x 10 (mm) 17.5+0.6 9.5+0.6 1.0+0.2 3 6.437
EH28/10 Máng luồn dây điện chống cháy Việt Pháp có nắp 28 x 10 (mm) 27.2+0.8 9.5+0.6 1.0+0.2 3 8.724
EH24/16 Máng luồn dây điện chống cháy Việt Pháp có nắp 24 x 16 (mm) 23.5+0.8 15.5+0.6 0.8+0.2 2 6.607
EH39/18 Máng luồn dây điện chống cháy Việt Pháp có nắp 39 x 18 (mm) 38.0+1.2 17.5+0.6 1.1+0.2 2 12.282
EH40/24 Máng luồn dây điện chống cháy Việt Pháp có nắp 40 x 24 (mm) 39.0+1.2 23.5+0.6 1.3+0.2 2 13.806
EH60/24 Máng luồn dây điện chống cháy Việt Pháp có nắp 60 x 24 (mm) 58.0+2.6 23.5+0.8 1.5+0.2 2 Liên hệ
EH60/40 Máng luồn dây điện chống cháy Việt Pháp có nắp 60 x 40 (mm) 58.0+2.6 39.0+1.2 1.5+0.2 2 28.967
EH80/40 Máng luồn dây điện chống cháy Việt Pháp có nắp 80 x 40 (mm) 88.0+3.0 38.0+2.2 1.6+0.3 2 37.437
EH80/60 Máng luồn dây điện chống cháy Việt Pháp có nắp 80 x 60 (mm) 88.0+3.0 56.0+3.0 1.6+0.3 2 Liên hệ
EH100/30 Máng luồn dây điện chống cháy Việt Pháp có nắp 100 x 30 (mm) 96.0+5.0 28.0+3.0 1.8+0.6 2 Liên hệ
EH100/40 Máng luồn dây điện chống cháy Việt Pháp có nắp 100 x 40 (mm) 96.0+5.0 36.0+3.0 2.0+0.3 2 49.126
EH100/60 Máng luồn dây điện chống cháy Việt Pháp có nắp 100 x 60 (mm) 96.0+5.0 56.0+3.0 2.0+0.6 2 71.148

mang luon day dien nhua viet phap 2

( Máng luồn dây điện chống cháy – nhựa Việt Pháp )

mang luon day dien nhua viet phap 1

( Máng luồn dây điện chống cháy – nhựa Việt Pháp )

Tag : Ống nhựa Pvc, ống nhựa u pvc, ống nhựa cứng upvc, phụ kiện ống nhựa Pvc, phụ kiện ống nhựa cứng upvc, phụ kiện ống Pvc , ống thoát nước Pvc, ống nhựa Pvc Việt pháp, phụ kiện ống nhựa Pvc Việt pháp, ống nhựa upvc Việt pháp, phụ kiện ống nhựa upvc Việt pháp, Ống nhựa Ppr, ống nhựa chịu nhiệt Ppr, ống dẫn nước sạch chịu nhiệt Ppr, ống dẫn nước sạch Ppr, ống dẫn nước nóng Ppr, ống nước nóng Ppr, ống dẫn nước nóng chịu nhiệt Ppr, ống nước nóng chịu nhiệt Ppr,Phụ kiện ống nhựa Ppr, Phụ kiện ống nhựa chịu nhiệt Ppr, Phụ kiện ống dẫn nước sạch chịu nhiệt Ppr, Phụ kiện ống dẫn nước sạch Ppr, Phụ kiện ống dẫn nước nóng Ppr, Phụ kiện ống nước nóng Ppr, Phụ kiện ống dẫn nước nóng chịu nhiệt Ppr, Phụ kiện ống nước nóng chịu nhiệt Ppr, phụ kiện nhựa Ppr, phụ kiện chịu nhiệt Ppr, phụ kiện nhựa chịu nhiệt Ppr, phụ kiện Ppr,