Ống Nhựa u.PVC

Phụ kiện u.PVC

ỐNG NHỰA ASA/PVC , ỐNG NHỰA ASA/PPR

Cút nối góc 90o Việt Pháp

ỐNG NHỰA ASA/PVC , ỐNG NHỰA ASA/PPR

Chếch nối góc 45o Việt Pháp

ỐNG NHỰA ASA/PVC , ỐNG NHỰA ASA/PPR

Tê ba chạc 90o Việt Pháp

ỐNG NHỰA ASA/PVC , ỐNG NHỰA ASA/PPR

Y ba chạc 45o Việt Pháp

con-thu-dau-noi-can-bang-viet-phap-1-1024x912

Côn thu đầu nối cân bằng Việt Pháp

ỐNG NHỰA ASA/PVC , ỐNG NHỰA ASA/PPR

Tê thu (ba chạc 90o cân bằng) Việt Pháp

ỐNG NHỰA ASA/PVC , ỐNG NHỰA ASA/PPR

Măng sông đầu nối thẳng Việt Pháp

ỐNG NHỰA ASA/PVC , ỐNG NHỰA ASA/PPR

Bạc chuyển bậc Việt Pháp

ỐNG NHỰA ASA/PVC , ỐNG NHỰA ASA/PPR

Van cầu Việt Pháp

Ảnh minh họa

Sản phẩm khác