Côn thu đầu nối cân bằng Việt Pháp

Phụ kiện ống nhựa u.PVC Việt Pháp – sản phẩm Côn thu (Đầu nối cân bằng) sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 4422:1990 với độ nén ép tinh thể cao, chịu lực và chống va chạm tốt, chịu được áp lực cao, chịu được hóa chất các dung dịch axit, dung dịch kiềm. Độ bền sử dụng trên 50 năm.
DIỄN GIẢI DN  (mm) D  (mm) L  (mm) L1 (mm) Đơn giá

(Chưa VAT)

Phụ kiện  ống nhựa u.PVC Việt Pháp Côn thu f 27/21 27-21 40 19 16 1,200
Phụ kiện  ống nhựa u.PVC Việt Pháp Côn thu f 34/21 34-21 47 23 16 1,600
Phụ kiện  ống nhựa u.PVC Việt Pháp Côn thu f 34/27 34-27 48 23 19 2,100
Phụ kiện  ống nhựa u.PVC Việt Pháp Côn thu f 42/21 42-21 54 27 16 2,300
Phụ kiện  ống nhựa u.PVC Việt Pháp Côn thu f 42/27 42-27 56 27 19 2,500
Phụ kiện  ống nhựa u.PVC Việt Pháp Côn thu f 42/34 42-34 56 27 23 2,700
Phụ kiện  ống nhựa u.PVC Việt Pháp Côn thu f 48/21 48-21 60 30 16 3,200
Phụ kiện  ống nhựa u.PVC Việt Pháp Côn thu f 48/27 48-27 62 30 19 3,400
Phụ kiện  ống nhựa u.PVC Việt Pháp Côn thu f 48/34 48-34 62 30 23 3,500
Phụ kiện  ống nhựa u.PVC Việt Pháp Côn thu f 48/42 48-42 62 30 27 3,600
Phụ kiện  ống nhựa u.PVC Việt Pháp Côn thu f 60/21 60-21 70 36 16 4,500
Phụ kiện  ống nhựa u.PVC Việt Pháp Côn thu f 60/27 60-27 72 36 19 5,400
Phụ kiện  ống nhựa u.PVC Việt Pháp Côn thu f 60/34 60-34 74 36 23 5,800
Phụ kiện  ống nhựa u.PVC Việt Pháp Côn thu f 60/42 60-42 74 36 27 6,200
Phụ kiện  ống nhựa u.PVC Việt Pháp Côn thu f 60/48 60-48 74 36 30 5,800
Phụ kiện  ống nhựa u.PVC Việt Pháp Côn thu f 75/34 75-34 88 44 23 8,600
Phụ kiện  ống nhựa u.PVC Việt Pháp Côn thu f 75/42 75-42 88 44 27 8,600
Phụ kiện  ống nhựa u.PVC Việt Pháp Côn thu f 75/48 75-48 91 44 30 8,600
Phụ kiện  ống nhựa u.PVC Việt Pháp Côn thu f 75/60 75-60 91 44 36 9,000
Phụ kiện  ống nhựa u.PVC Việt Pháp Côn thu f 90/34 90-34 83 51 23 11,500
Phụ kiện  ống nhựa u.PVC Việt Pháp Côn thu f 90/42 90-42 101 51 27 12,500
Phụ kiện  ống nhựa u.PVC Việt Pháp Côn thu f 90/48 90-48 101 51 30 12,500
Phụ kiện  ống nhựa u.PVC Việt Pháp Côn thu f 90/60 90-60 105 51 36 13,000
Phụ kiện  ống nhựa u.PVC Việt Pháp Côn thu f 90/75 90-75 105 51 44 14,000
Phụ kiện  ống nhựa u.PVC Việt Pháp Côn thu f 110/34 110-34 117 61 23 18,800
Phụ kiện  ống nhựa u.PVC Việt Pháp Côn thu f 110/42 110-42 117 61 27 19,000
Phụ kiện  ống nhựa u.PVC Việt Pháp Côn thu f 110/48 110-48 120 61 30 19,000
Phụ kiện  ống nhựa u.PVC Việt Pháp Côn thu f 110/60 110-60 120 61 36 19,100
Phụ kiện  ống nhựa u.PVC Việt Pháp Côn thu f 110/75 110-75 120 61 44 19,200
Phụ kiện  ống nhựa u.PVC Việt Pháp Côn thu f 110/90 110-90 125 61 51 19,600
Phụ kiện  ống nhựa u.PVC Việt Pháp Côn thu f 140/110 140-110 125 61 43,100

Côn thu đầu nối cân bằng Việt Pháp 1

Con thu

Tag : Ống nhựa Pvc, ống nhựa u pvc, ống nhựa cứng upvc, phụ kiện ống nhựa Pvc, phụ kiện ống nhựa cứng upvc, phụ kiện ống Pvc , ống thoát nước Pvc, ống nhựa Pvc Việt pháp, phụ kiện ống nhựa Pvc Việt pháp, ống nhựa upvc Việt pháp, phụ kiện ống nhựa upvc Việt pháp, Ống nhựa Ppr, ống nhựa chịu nhiệt Ppr, ống dẫn nước sạch chịu nhiệt Ppr, ống dẫn nước sạch Ppr, ống dẫn nước nóng Ppr, ống nước nóng Ppr, ống dẫn nước nóng chịu nhiệt Ppr, ống nước nóng chịu nhiệt Ppr,Phụ kiện ống nhựa Ppr,nhựa việt pháp , nhua viet phap, Phụ kiện ống nhựa chịu nhiệt Ppr, Phụ kiện ống dẫn nước sạch chịu nhiệt Ppr, Phụ kiện ống dẫn nước sạch Ppr, Phụ kiện ống dẫn nước nóng Ppr, Phụ kiện ống nước nóng Ppr, Phụ kiện ống dẫn nước nóng chịu nhiệt Ppr, Phụ kiện ống nước nóng chịu nhiệt Ppr, phụ kiện nhựa Ppr, phụ kiện chịu nhiệt Ppr, phụ kiện nhựa chịu nhiệt Ppr, phụ kiện Ppr,