Ống nhựa chịu nhiệt PP-R

Phụ kiện PP-R

ỐNG NHỰA ASA/PVC , ỐNG NHỰA ASA/PPR

Tê đều Việt Pháp

ỐNG NHỰA ASA/PVC , ỐNG NHỰA ASA/PPR

Măng sông Việt Pháp

ỐNG NHỰA ASA/PVC , ỐNG NHỰA ASA/PPR

Cút Góc 90o Việt Pháp

ỐNG NHỰA ASA/PVC , ỐNG NHỰA ASA/PPR

Chếch Góc 135o Việt Pháp

ỐNG NHỰA ASA/PVC , ỐNG NHỰA ASA/PPR

Côn thu Nhựa Việt Pháp

ỐNG NHỰA ASA/PVC , ỐNG NHỰA ASA/PPR

Măng sông rec ngoài 90 Việt Pháp

ỐNG NHỰA ASA/PVC , ỐNG NHỰA ASA/PPR

Măng sông ren trong Việt Pháp

ỐNG NHỰA ASA/PVC , ỐNG NHỰA ASA/PPR

Mặt bích Việt Pháp

ỐNG NHỰA ASA/PVC , ỐNG NHỰA ASA/PPR

Nút bịt ren Việt Pháp

ỐNG NHỰA ASA/PVC , ỐNG NHỰA ASA/PPR

Cút ren trong 90o Việt Pháp

ỐNG NHỰA ASA/PVC , ỐNG NHỰA ASA/PPR

Nút bịt Việt Pháp

ỐNG NHỰA ASA/PVC , ỐNG NHỰA ASA/PPR

Rắc co ren ngoài Việt Pháp

ỐNG NHỰA ASA/PVC , ỐNG NHỰA ASA/PPR

Rắc co Việt Pháp

ỐNG NHỰA ASA/PVC , ỐNG NHỰA ASA/PPR

Sóc két Việt Pháp

5ỐNG NHỰA ASA/PVC , ỐNG NHỰA ASA/PPR

Tê ren ngoài Việt Pháp

ỐNG NHỰA ASA/PVC , ỐNG NHỰA ASA/PPR

Tê ren trong Việt Pháp

ỐNG NHỰA ASA/PVC , ỐNG NHỰA ASA/PPR

Tê thu Việt Pháp

ỐNG NHỰA ASA/PVC , ỐNG NHỰA ASA/PPR

Van cửa đồng rắc co Việt Pháp

ỐNG NHỰA ASA/PVC , ỐNG NHỰA ASA/PPR

Van cửa tay nhựa Việt Pháp

ỐNG NHỰA ASA/PVC , ỐNG NHỰA ASA/PPR

Cút ren ngoài Việt Pháp

Sản Phẩm Khác