HIỆN TẠI TÔN NHỰA LẤY SÁNG ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT 

MONG QUÝ KHÁCH HÀNG THÔNG CẢM !