Thung rac don, thung rac dep, thung rac cong vien

Thùng rác đôi có mái che có gạt tàn TRD01

thung-rac-cong-cong-thung-rac-ngoai-troi-thung-rac-go-nhua-001

Thùng rác đôi có mái che TRD02

thung-rac-cong-cong-thung-rac-ngoai-troi-thung-rac-go-nhua

Thùng rác đôi ngoài trời nắp Inox tròn TRD03

Thung rac don, thung rac dep, thung rac cong vien

Thùng rác đơn hình vuông có gạt tàn TR02