Máng luồn dây điện chống cháy Nhựa Việt Pháp

Máng luồn dây điện chống cháy Việt Pháp được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 4422:1990 (TCVN 6151:1996), có chất lượng cao, được sử dụng rộng rãi nhất trong các công trình xây dựng hiện nay

 

● Ống nhựa PPR 3 lớp và phụ kiện chịu nhiệt Nhựa Việt Pháp

● Ống nhựa PVC và phụ kiện Nhựa Việt Pháp

● Ống luồn, máng luồn dây điện chống cháy Nhựa Việt Pháp

 

Mã SP Diễn giải Rộng

r (mm)

Cao

c (mm)

Độ dầy e (mm) Chiều dài

 L (m)

EH15/10 Máng luồn dây điện chống cháy Việt Pháp có nắp 15 x 10 (mm) 14.5+0.6 9.5+0.6 0.9+0.2 3
EH18/10 Máng luồn dây điện chống cháy Việt Pháp có nắp 18 x 10 (mm) 17.5+0.6 9.5+0.6 1.0+0.2 3
EH28/10 Máng luồn dây điện chống cháy Việt Pháp có nắp 28 x 10 (mm) 27.2+0.8 9.5+0.6 1.0+0.2 3
EH24/16 Máng luồn dây điện chống cháy Việt Pháp có nắp 24 x 16 (mm) 23.5+0.8 15.5+0.6 0.8+0.2 2
EH39/18 Máng luồn dây điện chống cháy Việt Pháp có nắp 39 x 18 (mm) 38.0+1.2 17.5+0.6 1.1+0.2 2
EH40/24 Máng luồn dây điện chống cháy Việt Pháp có nắp 40 x 24 (mm) 39.0+1.2 23.5+0.6 1.3+0.2 2
EH60/24 Máng luồn dây điện chống cháy Việt Pháp có nắp 60 x 24 (mm) 58.0+2.6 23.5+0.8 1.5+0.2 2
EH60/40 Máng luồn dây điện chống cháy Việt Pháp có nắp 60 x 40 (mm) 58.0+2.6 39.0+1.2 1.5+0.2 2
EH80/40 Máng luồn dây điện chống cháy Việt Pháp có nắp 80 x 40 (mm) 88.0+3.0 38.0+2.2 1.6+0.3 2
EH80/60 Máng luồn dây điện chống cháy Việt Pháp có nắp 80 x 60 (mm) 88.0+3.0 56.0+3.0 1.6+0.3 2
EH100/30 Máng luồn dây điện chống cháy Việt Pháp có nắp 100 x 30 (mm) 96.0+5.0 28.0+3.0 1.8+0.6 2
EH100/40 Máng luồn dây điện chống cháy Việt Pháp có nắp 100 x 40 (mm) 96.0+5.0 36.0+3.0 2.0+0.3 2
EH100/60 Máng luồn dây điện chống cháy Việt Pháp có nắp 100 x 60 (mm) 96.0+5.0 56.0+3.0 2.0+0.6 2

 

 

( Máng luồn dây điện chống cháy – nhựa Việt Pháp )

 

 

( Máng luồn dây điện chống cháy – nhựa Việt Pháp )

 

Tag :Ống luồn dây điện, ống luồn dây điện pvc, ống luồn dây điện upvc Việt Pháp, ống luồn dây điện chống cháy, ống luồn dây điện đàn hồi, ống luồn dây điện cứng, ống ghen luồn dây điện, báo giá ống luồn dây điện, ống luồn dây điện tại Hà Nội, ống luồn dây điện miền bắc, ống luồn dây điện tại Hải Phòng, ống luồn dây điện mới 2017, ống luồn dây điện ruột gà, ống luồn dây điện âm tường, ống luồn dây điện vuông, ống luồn dây điện tiền phong.