Ống nhựa PVC thông số PN

 

 

 

Diễn giải

Đường kính ngoài

Ddn

(mm)

Đường kính ngoài D(mm)

 

Chiều dài phần nong  L(mm)

 

 

PN4

e (mm)

 

PN5

e (mm)

 

PN6

e (mm)

 

PN8

e (mm)

 

PN10

e (mm)

 

PN12.5

e (mm)

 

PN16

e (mm)

 

PN25

e (mm)

Ống nhựa u.PVC Việt Pháp Ø21 21 21.0+0.3 32 1.2+0.3 1.5+0.3 1.6+0.4 2.4+0.4
Ống nhựa u.PVC Việt Pháp Ø27 27 26.6+0.3 32 1.3+0.3 1.6+0.3 2.0+0.4 3.0+0.5
Ống nhựa u.PVC Việt Pháp Ø34 34 34.0+0.3 35 1.3+0.3 1.7+0.3 2.0+0.4 2.6+0.5 3.8+0.6
Ống nhựa u.PVC Việt Pháp Ø42 42 42.0+0.3 42 1.5+0.3 1.7+0.3 2.0+0.4 2.5+0.5 3.2+0.5 4.7+0.7
Ống nhựa u.PVC Việt Pháp Ø48 48 48.0+0.3 48 1.6+0.3 1.9 +0.4 2.3+0.4 2.9+0.5 3.6+0.6 5.4+0.7
Ống nhựa u.PVC Việt Pháp Ø60 60 60.0+0.3 60 1.5+0.3 2.8 +0.4 2.3+0.4 2.9+0.5 3.6+0.6 4.5+0.7 6.7+0.7
Ống nhựa u.PVC Việt Pháp Ø75 75 75.0+0.3 70 1.9+0.4 2.2+0.4 2.9+0.5 3.6+0.7 4.5+0.7 5.6+0.7 8.4+0.8
Ống nhựa u.PVC Việt Pháp Ø90 90 90.0+0.3 80 1.8+0.3 2.2 +0.4 2.7+0.5 3.5+0.6 4.3+0.7 5.4+0.7 6.7+0.9 10.1+0.9
Ống nhựa u.PVC Việt Pháp Ø110 110 110.0+0.3 92 2.2+0.4 2.7+0.4 3.2+0.6 4.2+0.6 5.3+0.7 6.6+0.9 8.1+1.0 12.3+1.4
Ống nhựa u.PVC Việt Pháp Ø125 125 125.0+0.4 100 2.5+0.4 3.1+0.5 3.7+0.6 4.8+0.7 6.0+0.8 7.4+0.9 9.2+1.1 14.0+1.6
Ống nhựa u.PVC Việt Pháp Ø140 140 140.0+0.5 110 2.8+0.4 3.5+0.6 4.1+0.6 5.4+0.7 6.7+0.9 8.3+1.0 10.3+1.2 15.7+1.8
Ống nhựa u.PVC Việt Pháp Ø160 160 160.0+0.5 125 3.2+0.5 4.0+0.6 4.7+0.6 6.2+0.8 7.7+1.0 9.5+1.2 11.8+1.4 17.9+1.9
Ống nhựa u.PVC Việt Pháp Ø180 180 180.0+0.6 135 3.6+0.6 4.4+0.6 5.3+0.6 6.9+0.9 8.6+1.1 10.7+1.3 13.3+1.5
Ống nhựa u.PVC Việt Pháp Ø200 200 200.0+0.6 145 3.9+0.6 4.9+0.7 5.9+0.6 7.7+0.9 9.6+1.2 11.9+1.4 14.7+1.7
Ống nhựa u.PVC Việt Pháp Ø225 225 225.0+0.7 160 4.4+0.6 5.5+0.8 6.6+0.8 8.6+1.1 10.8+1.3 13.7+1.5 16.6+1.9
Ống nhựa u.PVC Việt Pháp Ø250 250 250.0+0.8 175 4.9+0.7 6.2+0.8 7.3+0.8 9.6+1.2 11.9+1.4 14.8+1.7 18.4+2.0
Ống nhựa u.PVC Việt Pháp Ø280 280 280.0+0.8 200 5.5+0.8 6.9+0.9 8.2+0.9 10.7+1.3 13.4+1.5 16.6+1.9 20.6+2.2
Ống nhựa u.PVC Việt Pháp Ø315 315 280.0+0.8 220 6.2+0.9 7.7+0.9 9.2+0.9 12.1+1.4 15.0+1.6 18.7+2.1 23.2+2.4


Bài đọc nhiều nhất

BẠN NÊN XEM THÊM

Bài viết mới nhất

Bài biết cùng chuyên mục

 

Tag :Ống nhựa Pvc, ống nhựa upvc, ống nhựa cứng upvc, phụ kiện ống nhựa Pvc, phụ kiện ống nhựa cứng upvc, phụ kiện ống Pvc , ống thoát nước Pvc, ống nhựa Pvc Việt pháp, phụ kiện ống nhựa Pvc Việt pháp, ống nhựa upvc Việt Pháp, phụ kiện ống nhựa upvc Việt pháp,