Tê thu Việt Pháp
 

Diễn giải

DN (mm) D1

(mm)

D2

(mm)

L

(mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

Đơn giá

(Chưa VAT)

DN 1 DN2
Phụ kiện ống nhựa chịu nhiệt PPR Việt Pháp

Tê  thu Ø25

 

25

 

20

 

35

 

28

 

58

 

18

 

16

 

10,500

Phụ kiện ống nhựa chịu nhiệt PPR Việt Pháp

Tê  thu Ø32

 

32

20 43 28 71 21 16  

18,500

25 43 35 71 21 16
 

Phụ kiện ống nhựa chịu nhiệt PPR Việt Pháp

Tê thu Ø40

 

 

40

20 53 30 77 22 16  

40,700

25 53 35 81 22 20
32 53 44 84 22 24
 

 

Phụ kiện ống nhựa chịu nhiệt PPR Việt Pháp

Tê  thu Ø50

 

 

50

20 64 30 84 25 16  

71,500

25 64 35 84 25 18
32 66 43 97 25 20
40 66 54 97 25 22
 

Phụ kiện ống nhựa chịu nhiệt PPR Việt Pháp

Tê  thu Ø63

 

 

63

20 81 30 119 27 18  

 

125,700

25 81 39 119 27 18
32 81 42 119 27 18
40 81 52 119 27 23
50 81 66 119 27 23
 

Phụ kiện ống nhựa chịu nhiệt PPR Việt Pháp

Tê thu Ø75

 

 

75

25 96 36 149 31 18  

 

185,000

32 96 44 149 31 21
40 96 55 149 31 22
50 96 65 149 31 25
63 96 81 149 31 27
 

Phụ kiện ống nhựa chịu nhiệt PPR Việt Pháp

Tê thu Ø90

 

 

90

32 115 45 160 34 21  

 

290,000

40 115 55 160 34 23
50 115 68 160 34 25
63 115 85 160 34 25
75 115 95 160 34 27
 

Phụ kiện ống nhựa chịu nhiệt PPR Việt Pháp

Tê thu Ø110

 

 

110

40 140 55 196 42 22  

 

460,000

50 140 68 196 42 25
63 140 85 196 42 27
75 140 95 196 42 31
90 140 105 196 42 34

 

Tê thu Việt Pháp

Tê thu Việt Pháp

Te thu

BẠN NÊN XEM THÊM

Bài đọc nhiều nhất

Bài viết mới nhất

Bài biết cùng chuyên mục

 

Tag :Ống nhựa Ppr, ống nhựa chịu nhiệt Ppr, ống dẫn nước sạch chịu nhiệt Ppr, ống dẫn nước sạch Ppr, ống dẫn nước nóng Ppr, ống nước nóng Ppr, ống dẫn nước nóng chịu nhiệt Ppr, ống nước nóng chịu nhiệt Ppr, Phụ kiện ống nhựa Ppr, Phụ kiện ống nhựa chịu nhiệt Ppr, Phụ kiện ống dẫn nước sạch chịu nhiệt Ppr, Phụ kiện ống dẫn nước sạch Ppr, Phụ kiện ống dẫn nước nóng Ppr, Phụ kiện ống nước nóng Ppr, Phụ kiện ống dẫn nước nóng chịu nhiệt Ppr, Phụ kiện ống nước nóng chịu nhiệt Ppr, phụ kiện nhựa Ppr, phụ kiện chịu nhiệt Ppr, phụ kiện nhựa chịu nhiệt Ppr, phụ kiện Ppr