Bạc chuyển bậc Việt Pháp
DIỄN GIẢI DN  (mm) D  (mm) L  (mm) L1 (mm) Đơn giá

(Chưa VAT)

Phụ kiện  ống nhựa u.PVC Việt Pháp – Bạc chuyển bậc f 75/34 75-34 75 34 21 8,400
Phụ kiện  ống nhựa u.PVC Việt Pháp – Bạc chuyển bậc f 75/42 75-42 75 42 17 8,400
Phụ kiện  ống nhựa u.PVC Việt Pháp – Bạc chuyển bậc f 75/48 75-48 75 48 14 8,400
Phụ kiện  ống nhựa u.PVC Việt Pháp – Bạc chuyển bậc f 75/60 75-60 75 60 8 8,400
Phụ kiện  ống nhựa u.PVC Việt Pháp – Bạc chuyển bậc f 90/42 90-42 90 42 24 12,800
Phụ kiện  ống nhựa u.PVC Việt Pháp – Bạc chuyển bậc f 90/48 90-48 90 48 21 13,500
Phụ kiện  ống nhựa u.PVC Việt Pháp – Bạc chuyển bậc f 90/60 90-60 90 60 15 14,600
Phụ kiện  ống nhựa u.PVC Việt Pháp – Bạc chuyển bậc f 90/75 90-75 90 75 7 13,300
Phụ kiện  ống nhựa u.PVC Việt Pháp – Bạc chuyển bậc f 110/48 110-48 110 48 31 25,400
Phụ kiện  ống nhựa u.PVC Việt Pháp – Bạc chuyển bậc f 110/60 110-60 110 60 25 26,500
Phụ kiện  ống nhựa u.PVC Việt Pháp – Bạc chuyển bậc f 110/75 110-75 110 75 17 28,300
Phụ kiện  ống nhựa u.PVC Việt Pháp – Bạc chuyển bậc f 110/90 110-90 110 90 10 29,800
Phụ kiện  ống nhựa u.PVC Việt Pháp – Bạc chuyển bậc f 140/75 140-75 140 75 32 35,300
Phụ kiện  ống nhựa u.PVC Việt Pháp – Bạc chuyển bậc f 140/90 140-90 140 90 25 46,700
Phụ kiện  ống nhựa u.PVC Việt Pháp – Bạc chuyển bậc f 140/110 140-110 140 110 15 46,700
Phụ kiện  ống nhựa u.PVC Việt Pháp – Bạc chuyển bậc f 160/90 160-90 160 90 35 70,000
Phụ kiện  ống nhựa u.PVC Việt Pháp – Bạc chuyển bậc f 160/110 160-110 160 110 25 76,900
Phụ kiện  ống nhựa u.PVC Việt Pháp – Bạc chuyển bậc f 200/90 200-90 200 90 55 136,600
Phụ kiện  ống nhựa u.PVC Việt Pháp – Bạc chuyển bậc f 200/110 200-110 200 110 45 136,600

 

 

BẠN NÊN XEM THÊM

Bài đọc nhiều nhất

Bài viết mới nhất

Bài biết cùng chuyên mục

 

Tag :Ống nhựa Pvc, ống nhựa upvc, ống nhựa cứng upvc, phụ kiện ống nhựa Pvc, phụ kiện ống nhựa cứng upvc, phụ kiện ống Pvc , ống thoát nước Pvc, ống nhựa Pvc Việt pháp, phụ kiện ống nhựa Pvc Việt pháp, ống nhựa upvc Việt Pháp, phụ kiện ống nhựa upvc Việt pháp,