Côn thu đầu nối cân bằng Việt Pháp
DIỄN GIẢI DN  (mm) D  (mm) L  (mm) L1 (mm) Đơn giá

(Chưa VAT)

Phụ kiện  ống nhựa u.PVC Việt Pháp Côn thu f 27/21 27-21 40 19 16 1,200
Phụ kiện  ống nhựa u.PVC Việt Pháp Côn thu f 34/21 34-21 47 23 16 1,600
Phụ kiện  ống nhựa u.PVC Việt Pháp Côn thu f 34/27 34-27 48 23 19 2,100
Phụ kiện  ống nhựa u.PVC Việt Pháp Côn thu f 42/21 42-21 54 27 16 2,300
Phụ kiện  ống nhựa u.PVC Việt Pháp Côn thu f 42/27 42-27 56 27 19 2,500
Phụ kiện  ống nhựa u.PVC Việt Pháp Côn thu f 42/34 42-34 56 27 23 2,700
Phụ kiện  ống nhựa u.PVC Việt Pháp Côn thu f 48/21 48-21 60 30 16 3,200
Phụ kiện  ống nhựa u.PVC Việt Pháp Côn thu f 48/27 48-27 62 30 19 3,400
Phụ kiện  ống nhựa u.PVC Việt Pháp Côn thu f 48/34 48-34 62 30 23 3,500
Phụ kiện  ống nhựa u.PVC Việt Pháp Côn thu f 48/42 48-42 62 30 27 3,600
Phụ kiện  ống nhựa u.PVC Việt Pháp Côn thu f 60/21 60-21 70 36 16 4,500
Phụ kiện  ống nhựa u.PVC Việt Pháp Côn thu f 60/27 60-27 72 36 19 5,400
Phụ kiện  ống nhựa u.PVC Việt Pháp Côn thu f 60/34 60-34 74 36 23 5,800
Phụ kiện  ống nhựa u.PVC Việt Pháp Côn thu f 60/42 60-42 74 36 27 6,200
Phụ kiện  ống nhựa u.PVC Việt Pháp Côn thu f 60/48 60-48 74 36 30 5,800
Phụ kiện  ống nhựa u.PVC Việt Pháp Côn thu f 75/34 75-34 88 44 23 8,600
Phụ kiện  ống nhựa u.PVC Việt Pháp Côn thu f 75/42 75-42 88 44 27 8,600
Phụ kiện  ống nhựa u.PVC Việt Pháp Côn thu f 75/48 75-48 91 44 30 8,600
Phụ kiện  ống nhựa u.PVC Việt Pháp Côn thu f 75/60 75-60 91 44 36 9,000
Phụ kiện  ống nhựa u.PVC Việt Pháp Côn thu f 90/34 90-34 83 51 23 11,500
Phụ kiện  ống nhựa u.PVC Việt Pháp Côn thu f 90/42 90-42 101 51 27 12,500
Phụ kiện  ống nhựa u.PVC Việt Pháp Côn thu f 90/48 90-48 101 51 30 12,500
Phụ kiện  ống nhựa u.PVC Việt Pháp Côn thu f 90/60 90-60 105 51 36 13,000
Phụ kiện  ống nhựa u.PVC Việt Pháp Côn thu f 90/75 90-75 105 51 44 14,000
Phụ kiện  ống nhựa u.PVC Việt Pháp Côn thu f 110/34 110-34 117 61 23 18,800
Phụ kiện  ống nhựa u.PVC Việt Pháp Côn thu f 110/42 110-42 117 61 27 19,000
Phụ kiện  ống nhựa u.PVC Việt Pháp Côn thu f 110/48 110-48 120 61 30 19,000
Phụ kiện  ống nhựa u.PVC Việt Pháp Côn thu f 110/60 110-60 120 61 36 19,100
Phụ kiện  ống nhựa u.PVC Việt Pháp Côn thu f 110/75 110-75 120 61 44 19,200
Phụ kiện  ống nhựa u.PVC Việt Pháp Côn thu f 110/90 110-90 125 61 51 19,600
Phụ kiện  ống nhựa u.PVC Việt Pháp Côn thu f 140/110 140-110 125 61 43,100

 

 

 

 

BẠN NÊN XEM THÊM

Bài đọc nhiều nhất

Bài viết mới nhất

Bài biết cùng chuyên mục

 

Tag :Ống nhựa Pvc, ống nhựa upvc, ống nhựa cứng upvc, phụ kiện ống nhựa Pvc, phụ kiện ống nhựa cứng upvc, phụ kiện ống Pvc , ống thoát nước Pvc, ống nhựa Pvc Việt pháp, phụ kiện ống nhựa Pvc Việt pháp, ống nhựa upvc Việt Pháp, phụ kiện ống nhựa upvc Việt pháp,