Tê ba chạc 90 Việt Pháp
DIỄN GIẢI DN  (mm) D   (mm) L  (mm) L1 (mm) Đơn giá

(Chưa VAT)

Phụ kiện  ống nhựa u.PVC Việt Pháp- Tê  f 21 21 26 56 16 1,900
Phụ kiện  ống nhựa u.PVC Việt Pháp – Tê f 27 27 32 68 19 3,200
Phụ kiện  ống nhựa u.PVC Việt Pháp – Tê f 34 34 40 82 22 4,400
Phụ kiện  ống nhựa u.PVC Việt Pháp – Tê f 42 42 48 98 26 6,300
Phụ kiện  ống nhựa u.PVC Việt Pháp – Tê f 48 48 55 116 32 9,400
Phụ kiện  ống nhựa u.PVC Việt Pháp – Tê f 60 60 68 142 38 14,800
Phụ kiện  ống nhựa u.PVC Việt Pháp – Tê f 75 75 84 170 44 25,200
Phụ kiện ống nhựa u.PVC Việt Pháp – Tê  f 90 90 99 200 52 36,500
Phụ kiện  ống nhựa u.PVC Việt Pháp – Tê f 110 110 119 240 61 59,000
Phụ kiện  ống nhựa u.PVC Việt Pháp – Tê f 140 140 152 301 74 97,600
Phụ kiện  ống nhựa u.PVC Việt Pháp – Tê f 160 160 173 348 87 158,000
Phụ kiện  ống nhựa u.PVC Việt Pháp – Tê f 200 200 216 426 103 168,000

 

 

 

BẠN NÊN XEM THÊM

Bài đọc nhiều nhất

Bài viết mới nhất

Bài biết cùng chuyên mục

 

Tag :Ống nhựa Pvc, ống nhựa upvc, ống nhựa cứng upvc, phụ kiện ống nhựa Pvc, phụ kiện ống nhựa cứng upvc, phụ kiện ống Pvc , ống thoát nước Pvc, ống nhựa Pvc Việt pháp, phụ kiện ống nhựa Pvc Việt pháp, ống nhựa upvc Việt Pháp, phụ kiện ống nhựa upvc Việt pháp,