Tê thu (ba chạc 90o cân bằng) Việt Pháp
DIỄN GIẢI DN  (mm) D  (mm) L 1 (mm) L2 (mm) Đơn giá

(Chưa VAT)

Phụ kiện ống nhựa u.PVC Việt Pháp Tê thu  f27/21 27-21 64 19 16 2,500
Phụ kiện ống nhựa u.PVC Việt Pháp Tê thu  f 34/21 34-21 70 23 16 3,200
Phụ kiện ống nhựa u.PVC Việt Pháp Tê thu  f 34/27 34-27 76 23 19 3,500
Phụ kiện ống nhựa u.PVC Việt Pháp Tê thu  f 42/21 42-21 79 27 16 4,300
Phụ kiện ống nhựa u.PVC Việt Pháp Tê thu  f 42/27 42-27 85 27 19 4,900
Phụ kiện ống nhựa u.PVC Việt Pháp Tê thu  f 42/34 42-34 85 27 23 5,800
Phụ kiện ống nhựa u.PVC Việt Pháp Tê thu  f 48/21 48-21 85 30 16 6,900
Phụ kiện ống nhựa u.PVC Việt Pháp Tê thu  f 48/27 48-27 91 30 19 7,100
Phụ kiện ống nhựa u.PVC Việt Pháp Tê thu  f 48/34 48-34 99 30 23 7,600
Phụ kiện ống nhựa u.PVC Việt Pháp Tê thu  f 48/42 48-42 108 30 27 9,600
Phụ kiện ống nhựa u.PVC Việt Pháp Tê thu  f 60/21 60-21 97 36 16 9,800
Phụ kiện ống nhựa u.PVC Việt Pháp Tê thu  f 60/27 60-27 103 36 19 9,800
Phụ kiện ống nhựa u.PVC Việt Pháp Tê thu  f 60/34 60-34 111 36 23 10,800
Phụ kiện ống nhựa u.PVC Việt Pháp Tê thu  f 60/42 60-42 119 36 27 11,900
Phụ kiện ống nhựa u.PVC Việt Pháp Tê thu  f 60/48 60-48 127 36 30 12,500
Phụ kiện ống nhựa u.PVC Việt Pháp Tê thu  f 75/34 75-34 127 44 23 16,400
Phụ kiện ống nhựa u.PVC Việt Pháp Tê thu  f 75/42 75-42 135 44 27 17,600
Phụ kiện ống nhựa u.PVC Việt Pháp Tê thu  f 75/48 75-48 143 44 30 19,800
Phụ kiện ống nhựa u.PVC Việt Pháp Tê thu  f 75/60 75-60 168 44 36 22,200
Phụ kiện ống nhựa u.PVC Việt Pháp Tê thu  f 90/34 90-34 146 51 23 28,500
Phụ kiện ống nhựa u.PVC Việt Pháp Tê thu  f 90/42 90-42 154 51 27 23,200
Phụ kiện ống nhựa u.PVC Việt Pháp Tê thu  f 90/48 90-48 157 51 30 35,800
Phụ kiện ống nhựa u.PVC Việt Pháp Tê thu f 90/60 90-60 169 51 36 34,400
Phụ kiện ống nhựa u.PVC Việt Pháp Tê thu  f 90/75 90-75 185 51 44 39,900
Phụ kiện ống nhựa u.PVC Việt Pháp Tê thu  f 110/34 110-34 163 61 23 54,900
Phụ kiện ống nhựa u.PVC Việt Pháp Tê thu  f 110/42 110-42 170 61 27 54,900
Phụ kiện ống nhựa u.PVC Việt Pháp Tê thu  f 110/48 110-48 177 61 30 54,900
Phụ kiện ống nhựa u.PVC Việt Pháp Tê thu  f 110/60 110-60 189 61 36 64,700
Phụ kiện ống nhựa u.PVC Việt Pháp Tê thu  f 110/75 110-75 205 61 44 41,900
Phụ kiện ống nhựa u.PVC Việt Pháp Tê thu  f 110/90 110-90 220 61 51 50,200

 

 

Tag :Ống nhựa Pvc, ống nhựa upvc, ống nhựa cứng upvc, phụ kiện ống nhựa Pvc, phụ kiện ống nhựa cứng upvc, phụ kiện ống Pvc , ống thoát nước Pvc, ống nhựa Pvc Việt pháp, phụ kiện ống nhựa Pvc Việt pháp, ống nhựa upvc Việt Pháp, phụ kiện ống nhựa upvc Việt pháp,