Tê thu (ba chạc 90o cân bằng) Việt Pháp

Tê thu (ba chạc 90o cân bằng) Việt Pháp

Phụ kiện ống nhựa u.PVC Việt Pháp – sản phẩm Tê thu (Ba chạc 90o cân bằng) sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 4422:1990 với độ nén ép tinh thể cao, chịu lực và chống va chạm tốt, chịu được áp lực cao, chịu được hóa chất các dung dịch axit, dung dịch kiềm. Độ bền sử dụng trên 50 năm.
DIỄN GIẢI DN  (mm) D  (mm) L 1 (mm) L2 (mm) Đơn giá

(Chưa VAT)

Phụ kiện ống nhựa u.PVC Việt Pháp Tê thu  f27/21 27-21 64 19 16 2,500
Phụ kiện ống nhựa u.PVC Việt Pháp Tê thu  f 34/21 34-21 70 23 16 3,200
Phụ kiện ống nhựa u.PVC Việt Pháp Tê thu  f 34/27 34-27 76 23 19 3,500
Phụ kiện ống nhựa u.PVC Việt Pháp Tê thu  f 42/21 42-21 79 27 16 4,300
Phụ kiện ống nhựa u.PVC Việt Pháp Tê thu  f 42/27 42-27 85 27 19 4,900
Phụ kiện ống nhựa u.PVC Việt Pháp Tê thu  f 42/34 42-34 85 27 23 5,800
Phụ kiện ống nhựa u.PVC Việt Pháp Tê thu  f 48/21 48-21 85 30 16 6,900
Phụ kiện ống nhựa u.PVC Việt Pháp Tê thu  f 48/27 48-27 91 30 19 7,100
Phụ kiện ống nhựa u.PVC Việt Pháp Tê thu  f 48/34 48-34 99 30 23 7,600
Phụ kiện ống nhựa u.PVC Việt Pháp Tê thu  f 48/42 48-42 108 30 27 9,600
Phụ kiện ống nhựa u.PVC Việt Pháp Tê thu  f 60/21 60-21 97 36 16 9,800
Phụ kiện ống nhựa u.PVC Việt Pháp Tê thu  f 60/27 60-27 103 36 19 9,800
Phụ kiện ống nhựa u.PVC Việt Pháp Tê thu  f 60/34 60-34 111 36 23 10,800
Phụ kiện ống nhựa u.PVC Việt Pháp Tê thu  f 60/42 60-42 119 36 27 11,900
Phụ kiện ống nhựa u.PVC Việt Pháp Tê thu  f 60/48 60-48 127 36 30 12,500
Phụ kiện ống nhựa u.PVC Việt Pháp Tê thu  f 75/34 75-34 127 44 23 16,400
Phụ kiện ống nhựa u.PVC Việt Pháp Tê thu  f 75/42 75-42 135 44 27 17,600
Phụ kiện ống nhựa u.PVC Việt Pháp Tê thu  f 75/48 75-48 143 44 30 19,800
Phụ kiện ống nhựa u.PVC Việt Pháp Tê thu  f 75/60 75-60 168 44 36 22,200
Phụ kiện ống nhựa u.PVC Việt Pháp Tê thu  f 90/34 90-34 146 51 23 28,500
Phụ kiện ống nhựa u.PVC Việt Pháp Tê thu  f 90/42 90-42 154 51 27 23,200
Phụ kiện ống nhựa u.PVC Việt Pháp Tê thu  f 90/48 90-48 157 51 30 35,800
Phụ kiện ống nhựa u.PVC Việt Pháp Tê thu f 90/60 90-60 169 51 36 34,400
Phụ kiện ống nhựa u.PVC Việt Pháp Tê thu  f 90/75 90-75 185 51 44 39,900
Phụ kiện ống nhựa u.PVC Việt Pháp Tê thu  f 110/34 110-34 163 61 23 54,900
Phụ kiện ống nhựa u.PVC Việt Pháp Tê thu  f 110/42 110-42 170 61 27 54,900
Phụ kiện ống nhựa u.PVC Việt Pháp Tê thu  f 110/48 110-48 177 61 30 54,900
Phụ kiện ống nhựa u.PVC Việt Pháp Tê thu  f 110/60 110-60 189 61 36 64,700
Phụ kiện ống nhựa u.PVC Việt Pháp Tê thu  f 110/75 110-75 205 61 44 41,900
Phụ kiện ống nhựa u.PVC Việt Pháp Tê thu  f 110/90 110-90 220 61 51 50,200

 

 

Tag :Ống nhựa Pvc, ống nhựa upvc, ống nhựa cứng upvc, phụ kiện ống nhựa Pvc, phụ kiện ống nhựa cứng upvc, phụ kiện ống Pvc , ống thoát nước Pvc, ống nhựa Pvc Việt pháp, phụ kiện ống nhựa Pvc Việt pháp, ống nhựa upvc Việt Pháp, phụ kiện ống nhựa upvc Việt pháp,