ghế băng công viên, ghế băng ngoài trời Nhựa Việt Pháp

Ống nhựa chịu nhiệt PPR Việt Pháp PN20 (Vạch chỉ màu đỏ dùng dẫn nước nóng và nước lạnh)