Ống nhựa u.PVC thông số Class

 

   Diễn giải

Đường kính ngoài

D

(mm)

Chiều dài phần nong  L(mm)

Chiều dài phần nong  L

(mm)

Ống thoát  

Ống CO

Class 0

 

Ống C1

Class 1

Ống C2

Class 2

 

Ống C3

Class 3

e(mm) e(mm) PN e(mm) PN

(bar)

e(mm) PN

(bar)

e(mm) PN

(bar)

Ống nhựa u.PVC Việt Pháp Ø21  21 21.0+0.3 32 1.0+0.3 1.2+0.3 10 1.5+0.3 12.5 1.6+0.3 16 2.4+0.4 25
Ống nhựa u.PVC Việt Pháp Ø27  27 26.6+0.3 32 1.0+0.3 1.3+0.3 10 1.6+0.3 12.5 2.0+0.4 16 3.0+0.5 25
Ống nhựa u.PVC Việt Pháp Ø34  34 34.0+0.3 35 1.0+0.3 1.3+0.3 8 1.7+0.3 10 2.0+0.4 12.5 2.6+0.4 16
Ống nhựa u.PVC Việt Pháp Ø42  42 42.0+0.3 42 1.2+0.3 1.5+0.3 6 1.7+0.3 8 2.0+0.4 10 2.5+0.5 12.5
Ống nhựa u.PVC Việt Pháp Ø48  48 48.0+0.3 48 1.4+0.3 1.5+0.3 6 1.9+0.4 8 2.3+0.4 10 2.9+0.5 12.5
Ống nhựa u.PVC Việt Pháp Ø60  60 60.0+0.3 60 1.4+0.3 1.5+0.3 5 1.8+0.4 6 2.3+0.4 8 2.9+0.5 10
Ống nhựa u.PVC Việt Pháp Ø75  75 75.0+0.3 70 1.5+0.3 1.9+0.3 5 2.2+0.4 6 2.9+0.4 8 3.6+0.6 10
Ống nhựa u.PVC Việt Pháp Ø90  90 90.0+0.3 80 1.5+0.3 1.8+0.3 4 2.2+0.4 5 2.7+0.4 6 3.5+0.6 8
Ống nhựa u.PVC Việt Pháp Ø110  110 110.0+0.3 92 1.9+0.4 2.2+0.4 4 2.7+0.5 5 3.2+0.5 6 4.2+0.6 8
Ống nhựa u.PVC Việt Pháp Ø125  125 125.0+0.4 100 2.0+0.4 3.1+0.6 5 3.7+0.6 6 4.8+0.7 8
Ống nhựa u.PVC Việt Pháp Ø140  140 140.0+0.5 110 2.2+0.4 3.5+0.6 5 4.1+0.6 6 5.4+0.7 8
Ống nhựa u.PVC Việt Pháp Ø160  160 160.0+0.5 125 2.5+0.5 4.0+0.6 5 4.4+0.4 6 6.2+0.8 8
Ống nhựa u.PVC Việt Pháp Ø180  180 180.0+0.6 135 2.8+0.5 4.4+0.6 5 5.3+0.7 6 6.9+0.9 8
Ống nhựa u.PVC Việt Pháp Ø200  200 200.0+0.6 145 3.2+0.6 4.9+0.7 5 5.9+0.8 6 7.7+1.0 8
Ống nhựa u.PVC Việt Pháp Ø225  225 225.0+0.7 160 3.5+0.6 5.5+0.8 5 6.6+0.9 6 8.6+1.1 8
Ống nhựa u.PVC Việt Pháp Ø250  250 250.0+0.8 175 3.9+0.6 6.2+0.8 5 7.3+0.9 6 9.6+1.2 8
Ống nhựa u.PVC Việt Pháp Ø280  280 280.0+0.8 200 6.9+0.9 5 8.2+1.1 6 10.7+1.3 8
Ống nhựa u.PVC Việt Pháp Ø315  315 280.0+0.8 220 7.7+0.9 5 9.2+1.1 6 12.1+1.4 8

 

Bài đọc nhiều nhấtBẠN NÊN XEM THÊM

Bài viết mới nhất

Bài biết cùng chuyên mục

 

Tag :Ống nhựa Pvc, ống nhựa upvc, ống nhựa cứng upvc, phụ kiện ống nhựa Pvc, phụ kiện ống nhựa cứng upvc, phụ kiện ống Pvc , ống thoát nước Pvc, ống nhựa Pvc Việt pháp, phụ kiện ống nhựa Pvc Việt pháp, ống nhựa upvc Việt Pháp, phụ kiện ống nhựa upvc Việt pháp,