Măng sông đầu nối thẳng Việt Pháp
DIỄN GIẢI DN  (mm) D  (mm) L  (mm) L1 (mm) Đơn giá

(Chưa VAT)

Phụ kiện ống nhựa u.PVC Việt Pháp – Măng sông f 21 21 26 35 16 1,200
Phụ kiện ống nhựa u.PVC Việt Pháp – Măng sông f 27 27 32 40 19 1,500
Phụ kiện ống nhựa u.PVC Việt Pháp – Măng sông f 34 34 40 47 22 1,700
Phụ kiện ống nhựa u.PVC Việt Pháp – Măng sông f 42 42 48 70 26 3,000
Phụ kiện ống nhựa u.PVC Việt Pháp – Măng sông f 48 48 55 72 32 3,800
Phụ kiện ống nhựa u.PVC Việt Pháp – Măng sông f 60 60 68 82 38 6,500
Phụ kiện ống nhựa u.PVC Việt Pháp – Măng sông f 75 75 84 90 44 9,000
Phụ kiện ống nhựa u.PVC Việt Pháp – Măng sông f 90 90 99 120 52 12,000
Phụ kiện ống nhựa u.PVC Việt Pháp – Măng sông f 110 110 119 140 61 15,100
Phụ kiện ống nhựa u.PVC Việt Pháp – Măng sông f 140 140 152 175 74 29,200
Phụ kiện ống nhựa u.PVC Việt Pháp – Măng sông f 160 160 173 202 87 43,700
Phụ kiện ống nhựa u.PVC Việt Pháp – Măng sông f 200 200 216 234 103 84,700

 

 

BẠN NÊN XEM THÊM

Bài đọc nhiều nhất

Bài viết mới nhất

Bài biết cùng chuyên mục

 

Tag :Ống nhựa Pvc, ống nhựa upvc, ống nhựa cứng upvc, phụ kiện ống nhựa Pvc, phụ kiện ống nhựa cứng upvc, phụ kiện ống Pvc , ống thoát nước Pvc, ống nhựa Pvc Việt pháp, phụ kiện ống nhựa Pvc Việt pháp, ống nhựa upvc Việt Pháp, phụ kiện ống nhựa upvc Việt pháp,