Điều khoản và chính sách

Nhựa Việt Pháp dựa trên yêu cầu của khách hàng mà có những chính sách bảo mật thông tin riêng được cụ thể như sau:

 1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Thuật ngữ “ thông tin cá nhân” trong chính sách của Nhựa Việt Pháp nghĩa là thông tin nhận diện hoặc có khả năng nhận diện danh tính cá nhân của khách hàng. Những loại thông tin cá nhân mà chúng tôi xử lý (có thể khác nhau theo phạm vi quyền hạn dựa trên pháp luật hiện hành) bao gồm:

 • Tên công ty
 • Cửa hàng
 • Đơn vị kinh doanh
 • Địa chỉ giao dịch
 • Mã số thuế
 • Họ tên địa chỉ liên lạc
 • Email
 • Số điện thoại di động/Số điện thoại bàn

Nhựa Việt Pháp luôn thông báo cho quý khách hàng biết về mục đích cụ thể nếu cần thu thập những thông tin cá nhân của khách hàng trên trang web này. Mọi thông tin đều được quý khách hàng tự nguyện cung cấp.

 1. Phạm vi sử dụng thông tin
 • Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty. Nhựa Việt Pháp có thể công bố các thông tin cá nhân thu thập từ khách hàng cho bên thứ ba như các đại lý của chúng tôi, các nhà cung cấp dịch vụ khác nhằm cung cấp dịch vụ tốt nhất cho quý khách hàng.
 • Khi cần thiết chúng tôi có thể sử dụng thông tin này để liên hệ trực tiếp với quý khách hàng dưới các hình thức như: gửi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn, thông tin về khuyến mãi dịch vụ mới…
 • Nhựa Việt Pháp sẽ nỗ lực để đảm bảo rằng các nhân viên, cán bộ, đại lý, tư vấn hoặc bên thứ ba nào được đề cập ở trên có liên quan đến việc thu thập và xử lý thông tin khách hàng sẽ nhận thức và thấu hiểu được chính sách bảo mật này.
 1. Thời gian lưu trữ thông tin

Nhựa Việt Pháp sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho quý khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập và khi khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

 1. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
 • Công ty TNHH Công nghiệp Quang Nam
 • Địa chỉ: Cụm công nghiệp Minh Hải, Văn Lâm, Hưng Yên
 • Hotline: 0321 3999 098

 

 1. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Nhựa Việt Pháp sẽ không chia sẻ thông tin của quý khách hàng cho bất kỳ một công ty nào khác ngoại trừ các đại lý, các nhà cung cấp có liên quan tới việc cung cấp dịch vụ cho quý khách hàng. Trong một vài trường hợp đặc biệt, có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân, ví dụ khi có căn cứ cho việc tiết lộ thông tin cá nhân là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa về tính mạng sức khỏe, hay cho mục đích thực thi pháp luật.

Trân trọng cảm ơn!

Bình chọn page