Trong bất kì công trình dân dụng và cũng như công trình công nghiệp, dây điện phải được bảo vệ ở trong những điều kiện tốt nhất . Vì vậy, việc ra đời ống luồn dây điện với chức năng thi công dây điện âm và ống luồn dây điện nổi là một phuơng pháp

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.