ghế băng công viên, ghế băng ngoài trời Nhựa Việt Pháp