TẤM TÔN NHỰA 4 LỚP ASA/PVC NHỰA VIỆT PHÁP – LOẠI 11 SÓNG