ghế băng công viên, ghế băng ngoài trời Nhựa Việt Pháp

TẤM TÔN NHỰA 4 LỚP ASA/PVC NHỰA VIỆT PHÁP – LOẠI 11 SÓNG