ghế băng công viên, ghế băng ngoài trời Nhựa Việt Pháp

Bộ chậu trồng cây trên tường loại khung treo ngang 54.5×22 cm