ghế băng công viên, ghế băng ngoài trời Nhựa Việt Pháp

Ghế băng ngoài trời tựa lưng, chân vuông