Tấm ốp tường cao cấp 02 lớp Hi-class Nhựa Việt Pháp – loại 4 sóng