Vỉ gỗ nhựa ngoài trời 02 lớp Hi-class loại xuất khẩu Nhật Bản, Hàn Quốc