ghế băng công viên, ghế băng ngoài trời Nhựa Việt Pháp

THANH HỘP GỖ NHỰA TH06 – GỖ NHỰA NGOÀI TRỜI NHỰA VIỆT PHÁP