THANH HỘP GỖ NHỰA TH06 – GỖ NHỰA NGOÀI TRỜI NHỰA VIỆT PHÁP