SÀN GỖ RỖNG SGR01 – SÀN GỖ NGOÀI TRỜI NHỰA VIỆT PHÁP