Sàn gỗ ngoài trời ghép khít SGR04-DG | SÀN GỖ NGOÀI TRỜI NHỰA VIỆT PHÁP (Loại 6 lỗ vuông, ghép hở)