Sàn gỗ ngoài trời ghép khít SGR02 | Gỗ Nhựa Việt Pháp (Loại 5 lỗ vuông, ghép khít)