SÀN GỖ RỖNG SGR03 – SÀN GỖ NGOÀI TRỜI NHỰA VIỆT PHÁP