THANH HỘP GỖ NHỰA TH05 – GỖ NHỰA NGOÀI TRỜI NHỰA VIỆT PHÁP