THANH HỘP GỖ NHỰA TH01 – GỖ NHỰA NGOÀI TRỜI NHỰA VIỆT PHÁP