THANH HỘP GỖ NHỰA TH02 – GỖ NHỰA NGOÀI TRỜI NHỰA VIỆT PHÁP