THANH ĐA NĂNG TDN07 – GỖ NHỰA NGOÀI TRỜI NHỰA VIỆT PHÁP