THANH ĐA NĂNG TDN08 – GỖ NHỰA NGOÀI TRỜI NHỰA VIỆT PHÁP