ghế băng công viên, ghế băng ngoài trời Nhựa Việt Pháp

Bộ chậu vườn trên tường loại khung treo dọc 54.5×15.5